Alarmavdelningen våren 2010
  Lovisa Frivilliga Brandkår r.f. grundades 1889 och hör därmed till de äldre kårerna i landet. Genom tiderna har kåren utvecklats från en släckande kår till en räddande kår. Verksamheten är en diger blandning av action, humor, allvar, sorg och glädje. Medlemmarna stöder varandra i såväl vått som torrt.
 
 
 ÖVNINGAR HÖSTEN 2013
(alla övningar börjar kl 17:45 på brandstationen)

12.09 2013 Utrustningen granskas
 

 

 Förutom alarmverksamhet måste kåren se till att medlemmarna övar för olika situationer, stärker den fysiska hälsan, deltar i olika skolningstillfällen samt ger en positiv utåtriktad vision av kårens verksamhet. Dock får man inte glömma att kåren också skall uppmuntra alla som vill delta i verksamheten att modigt komma med, det finns uppgifter för alla, även för dem som inte vill delta i det aktiva räddningsarbetet. Alla, såväl gammal som ung, är välkommen i gänget.
  För att närmare gå in på vad som förväntas av dem som vill vara aktivt med i räddningsarbetet kan man dra upp några riktlinjer. Minimikrav är 18 års ålder och aktivt deltagande i övningarna, då kallas personen släckningsmannakandidat (en kvarleva från gamla tider). Efter att ha gått kursen i släckningsarbete upphöjs medlemmen till yngre släckningsman och efter genomförd kurs i rökdykning släckningsman. Om medlemmen visar intresse följer sedan kurs i räddningsarbete, oljebekämpning, bekämpning av farliga ämnen, första delvård (ensivaste) samt enhetschefs- och befälskurser. Kurserna tar tyvärr en smula av medlemmens fritid men de kan även vara till nytta när medlemmen tex söker jobb.