LOVISA FRIVILLIGA BRANDKÅR r.f.

Kåren som hör till de äldre i landet grundades år 1889.

Som kårens första mål är att rädda liv och egendom.

Manskapet skolas kontinuerligt för att kunna följa med utvecklingen inom brand- och räddningsväsendet. Dessutom hålles mannarna fysiskt i gott trim genom deltagande i olika tävlingar

En mångsidig men krävande hobby.

 

Övrig verksamhet